Netwerkverbindingen / Breedbandverbindingen

Bekabeling voor uw IT netwerk

Een goed advies m.b.t. de bekabeling ten behoeve van uw huidige of toekomstige netwerk is van groot belang. JK Automatisering heeft op dit gebied ruime ervaring. Het achteraf aanpassen van de bekabeling is vaak kostbaar en levert een hoop ongemak op voor uw bedrijf. Het opzetten van een bekabelingsplan en eventuele voorstellen m.b.t. een logische indeling van de werkplekken kunnen wij in overleg met u realiseren. Het bekabelingsplan kan tevens in combinatie met tele-communicatie worden opgezet. Ook het aanleggen kan door ons worden uitgevoerd of worden begeleid.